Hlavní stránka

Publikace a konference

Rigorózní práce a disertační práce

Rigorózní práce a teze disertační práce:

Vavrečková, Š.: Kolonie a možné vlivy prostředí.
Školitel: Doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Obhájeno dne 3. 9. 2007
Prezentace při obhajobě: PDF

Disertační práce:

Vavrečková, Š.: Kolonie a možné vlivy prostředí.
Školitel: Doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Obhájeno dne 25. 4. 2008
Prezentace při obhajobě: PDF

Články ve sbornících konferencí a workshopů, články v časopisech

 1. Kelemenová, A., Vavrečková, Š.: Properties of Eco-Colonies.
  In: Models of Computation, Cooperation and Life. J. Kelemen and A. Kelemenová (Eds.), Imperial College Press, 2010.
 2. Vavrečková, Š.: Vztah mezi slabým paralelismem v eko-koloniích a řízenou sekvenční derivací.
  In: Kognice a umělý život X, 2010. pp. 409-414.
 3. Vavrečková, Š.: Děti a Linux.
  In: DidInfo 2009. 15. ročník medzinárodnej konferencie, B. Rovan (ed.), Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica, 2009. pp. 178-181.
 4. Vavrečková, Š.: Od L-systémů k eko-koloniím.
  In: Kognice a umělý život VIII, Praha, 2008, pp. 355-362.
 5. Vavrečková, Š., Kelemenová, A.: Properties of Eco-colonies.
  In: Automata for Cellular and Molecular Computing 2007,
  G. Vaszil (ed.), MTA SZTAKI, Budapest, 2007,
  pp. 129–143
 6. Vavrečková, Š.: Properties of Eco-colonies.
  In: Information Systems and Formal Models 2007 (WFM),
  A. Kelemenová, D. Kolář, A. Meduna, J. Zendulka (eds.), Silesian University, Opava, 2007,
  pp. 235-242, ISBN 978-80-7248-006-7
 7. Vavrečková, Š.: Eco-colonies.
  In: MEMICS 2006, proceedings of the 2nd Doctoral Workshop,
  L. Matyska, A. Kučera, T. Vojnar, Y. Kotásek, D. Antoš (eds.), University of Technology, FIT, Brno, 2006,
  pp. 253-259, ISBN 80-214-3287-X
 8. Vavrečková, Š.: E0L eco-colonies.
  In: Wofex 2006: proceedings of the 4th Annual Workshop, sborník workshopu, Ostrava, 21-22 September 2006,
  V. Snášel (ed.), FEI VŠB-TU Ostrava, 2006,
  pp. 436-439, ISBN 80-248-1152-9
 9. Vavrečková, Š.: E0L eko-kolonie.
  In: Kognice a umělý život VI - sborník konference, Třešť 28. 5.-1. 6. 2006,
  J. Kelemen, V. Kvasnička (eds.), Slezská univerzita Opava, 2006,
  s. 413-419, ISBN 80-7248-355-2
 10. Vavrečková, Š.: Eko-kolonie.
  In: Kognice a umělý život V - sborník konference, Smolenice 30. 5.-2. 6. 2005,
  J. Kelemen, V. Kvasnička (eds.), Slezská univerzita Opava, 2005,
  s. 601-612, ISBN 80-7248-310-2
 11. Vavrečková, Š.: Generative Power of Colonies with Weakly and Strongly Competitive Parallel Derivation.
  In: WOFEX 2004, PhD Workshop,
  M. Andrt, J. Dvorský, M. Krátký (eds.), VŠB-TU Ostrava, 2004,
  pp. 376-381, ISBN 80-248-0596-0
 12. Vavrečková, Š.: Vztah mezi koloniemi s paralelním přepisováním.
  In: Kognice a umělý život IV - sborník konference, Hradec n. Mor. 26.-30. května 2004,
  J. Kelemen, V. Kvasnička (eds.), Slezská univerzita Opava, 2004,
  s. 509-527, ISBN 80-7248-232-7

Citační ohlas

 1. Vavrečková, Š.: Eko-kolonie.
  In: Kognice a umělý život V - sborník konference, Smolenice 30. 5.-2. 6. 2005,
  J. Kelemen, V. Kvasnička (eds.), Slezská univerzita Opava, 2005,
  s. 601-612, ISBN 80-7248-310-2
  1. Kelemenová, A.: Colonies - the simpliest grammar systems. In: Information Systems and Formal Models 07. A. Kelemenová, D. Kolář, J. Zendulka (Eds.). FPF SU, Opava, 2007, pp. 157-168. ISBN 978-80-7248-0067.
 2. Vavrečková, Š.: Properties of Eco-colonies.
  In: Information Systems and Formal Models 2007 (WFM),
  A. Kelemenová, D. Kolář, A. Meduna, J. Zendulka (eds.), Silesian University, Opava, 2007,
  pp. 235-242, ISBN 978-80-7248-006-7
  1. Kelemen, J., Kelemenová, A.: The New Computationalism - a Lesson from Embodied Agents. Towards Intelligent Engineering and Information Technology, I. J. Rudas, J. Fodor, J. Kacprzyk (Eds.), Springer, 2009. pp. 55-66.
  2. Kelemenová, A.: P Colonies. In: G. Paun, G. Rozenberg, A. Salomaa (Eds.) The Oxford Hanbook of Membrane Computing. Oxford University Press, 2009, 584-593, ISBN 978-0-19-955667-0.

Publikace k výuce

 1. Vavrečková, Š. Programování překladačů. Slezská univerzita v Opavě, 2008, 218+xii stran, ISBN 978-80-7248-493-5.
 2. Vavrečková, Š. Operační systémy: přednášky [online].
  Dostupné na: [PDF]
 3. Vavrečková, Š. Operační systémy: cvičení z Windows [online].
  Dostupné na: [PDF]
 4. Vavrečková, Š. Operační systémy: cvičení z Linuxu [online].
  Dostupné na: [PDF]
 5. Vavrečková, Š. Praktikum z operačních systémů: cvičení z Windows [online].
  Dostupné na: [PDF]
 6. Vavrečková, Š. Praktikum z operačních systémů: cvičení z Linuxu [online].
  Dostupné na: [PDF]
 7. Vavrečková, Š. Technické vybavení osobních počítačů: přednášky [online].
  Dostupné na: [PDF]
 8. Vavrečková, Š. Počítačové sítě a decentralizované systémy: přednášky [online].
  Dostupné na: [PDF]