Hlavní stránka

Stránka ročníkového učitele

|Zdroje informací|   |Limity kreditů|   |Pro první ročníky|   |Které předměty si zapsat|   |Diplomové práce|   |Nastaly problémy?|

Na této stránce jsou zveřejněny informace pro studenty Ústavu informatiky týkající se průběhu studia. Informace jsou průběžně doplňovány na základě podnětů studentů. Proto pokud máte dojem, že zde chybí něco důležitého (nebo zjistíte, že některý uvedený odkaz přestal fungovat), prosím ozvěte se (i mailem).

Rozvrhy pro kombinované studium

Aktuální rozvrhy pro kombinované studium najdete na stránce
https://www.slu.cz/fpf/cz/uistudiumkombinovanerozvrhy?lid=351

Zdroje informací

Limity kreditů

Pro první ročníky

Které předměty si zapsat

Při zápisu předmětů se řídíme především doporučením předmětu pro konkrétní ročník. Na toto doporučení se bere ohled při tvorbě rozvrhu, tedy je jen malá pravděpodobnost, že přednášky zapsaného předmětu nebudeme moci navštěvovat. Doporučený ročník je však jen u předmětů typu A, a navíc nastává problém, pokud nemáme splněn předmět, který je předpokladem zapisovaného předmětu.

Některé předměty (většinou typu B, týká se hlavně kombinovaného studia) jsou vypisovány jen co druhý rok, tedy při výběru se řídíme studijními plány konkrétně pro určitý akademický rok.

Diplomové a bakalářské práce a státnice

POZOR! Věnujte pozornost následujícím dokumentům:

Zadávání závěrečných prací

Na témata diplomek (ročníkových, bakalářských a magisterských prací) je dobré myslet s předstihem, už proto, že „kdo dřív přijde, ...“.

Kdo může být vedoucím závěrečné práce (aneb za kým zajít pro téma):

Ve STAGu musí být zadání uloženo nejpozději do konce listopadu, ideálně už v říjnu.

Před uložením do STAGu je nutné zadání konzultovat se zvoleným vedoucím práce, rozhodně není vhodné nedostatek času řešit uložením zadání do STAGu bez domluvy se zadavatelem.

Vypracování závěrečné práce

Na diplomku potřebujete rozhodně víc než jen pár měsíců. Pravidelně konzultujte obsah a formu práce se svým vedoucím. Stává se, že jeden či dva měsíce před odevzdáním vedoucí práce poprvé vidí, co student vytvořil, a vyjádří se značně negativně k tomu, co student míní odevzdat. Nezapomeňte, že vedoucí práce uděluje zápočet z posledního semináře k bc./dipl. práci! Někteří studenti pak na poslední chvíli pracují „ve dne v noci“, aby práci dovedli do stavu, který by byl vedoucím považován za uspokojivý.

Informace související s diplomovými pracemi (včetně bakalářských):

Odevzdání závěrečné práce a státnice

Termíny (obecně pro různé roky, přesná data jsou orientační):

Odevzdání práceSplnění studijních povinnostíTermín státnic
Termín pro zimní semestrkonec prosince (dřív!)konec lednaúnor
Termín pro letní semestrkonec dubnakonec dubnakvěten/červen
Dodatečný termínkonec červencekonec červencezačátek září

Fakultní termíny pro rok 2011/12, pozor, termín odevzdání zadání je na našem ústavu už konec října!

Všechny tyto termíny jsou víceméně rovnocenné, můžete se přihlásit na kterýkoliv z nich. Ovšem od akademického roku 2009/10 se zpřísňují formální požadavky na studenty - pokud student nestihne odevzdat práci v termínu uvedeném na zadání práce (to je ten papír, který podepisuje student i vedoucí práce), musí podat Žádost o prodloužení termínu odevzdání práce!!! Formulář je k dispozici na stránkách ústavu. Jedná se spíše o formalitu (přesto je nutné na to myslet), která by měla odstranit problémy způsobené tím, že pokud student změní zadání práce včetně svého vedoucího, původní vedoucí bude mít přehled o tom, kolik prací vlastně ve skutečnosti vede. Tutéž žádost musí student podat u každého následujícího termínu, který mu „uteče“.

Předem si ověřte, zda jste v diplomové (bakalářské atd.) práci na nic nezapomněli. Studenti často zapomenou na abstrakt (v češtině i angličtině), součástí práce je povinně i zadání.

Je třeba včas odevzdat práci (samozřejmě se souhlasem vedoucího práce), včas splnit všechny studijní povinnosti (hlavně mít splněny všechny předměty s kredity A, a splnit limity v počtu kreditů pro studium) a připravit se na obhajobu práce a státní zkoušku. Průběh:

Nastaly problémy?