{ Toto je ukazkovy program pro praci s typovymi soubory. 

 Napiste vlastni program:
 . vytvorte vlastni datovy typ (napriklad pro ulozeni informaci o jednom
  aute, zvireti, rostline, kusu nabytku, pocitaci, 
  zbozi na sklade, knize, ...
 . z klavesnice nacitejte promenne tohoto datoveho typu, postupne 
  je ukladejte do typoveho souboru vami vytvoreneho datoveho typu
 . soubor uzavrete a znovu otevrete
 . v cyklu (repeat): 
  * zeptejte se, ktery zaznam chce uzivatel vypsat (cislo zaznamu)
  * pokud je zadano cislo 0, konec cyklu
  * jinak se presunte na zadany zaznam (pozor - prvni zaznam ma cislo 0)
  * nactete zaznam do promenne a vypiste ho na obrazovku. }

program osoby;

uses
 crt;

type
 TOsoba = record
  jmeno, prijmeni: string[10];
  os_cislo: word;
  kancelar: word;
  pocet_aut: byte;
 end;

var
 o: TOsoba;
 f: file of TOsoba;
 pom: word;


procedure Done;
{ Uklidime obrazovku. }
begin
 window(1,1,80,25);
 textbackground(black);
 textcolor(lightgray);
 clrscr;
end;


procedure Init;
{ V teto procedure muzeme vhodne upravit obrazovku (nemusime si s tim hrat),
 ale predevsim otevreme soubor pro zapis a pokud to nepujde,
 vypiseme chybove hlaseni a ukoncime program. }
var s: string;
begin
 textbackground(blue);
 textcolor(yellow);
 clrscr;

 writeln;
 write(' Zadejte nazev souboru pro ulozeni tabulky osob: ');
 readln(s);

 assign(f,s);
{$I-}
 rewrite(f);
{$I+}
 if IOResult <> 0 then begin
  writeln;
  write(' Soubor '+s+' se nepodarilo otevrit.');
  readln;
  Done;
  halt;
 end;
end;


function NactiOsobu(var os: TOsoba): boolean;
{ Z klavesnice nacteme udaje o jedne osobe,
 predtim smazeme obrazovku.
 Jestlize je jako jmeno nebo prijmeni zadan prazdny retezec,
 funkce vrati hodnotu FALSE, jinak TRUE. }
begin
 clrscr;
 writeln;
 with os do begin
  write(' Jmeno:        '); readln(jmeno);
  write(' Prijmeni:       '); readln(prijmeni);

  if (jmeno = '') or (prijmeni = '') then begin
   NactiOsobu := FALSE;
   exit;
  end;

  write(' Osobni cislo:     '); readln(os_cislo);
  write(' Cislo kancelare:   '); readln(kancelar);
  write(' Pocet sluzebnich aut: '); readln(pocet_aut);
 end;
 NactiOsobu := TRUE;
end;


procedure VypisHlavicku;
{ Smazeme obrazovku a vypiseme hlavicku tabulky. }
begin
 clrscr;
 writeln('Jmeno   Prijmeni  Osobni cislo Kancelar PocetAut');
 writeln('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~');
end;

procedure VypisOsobu(os: TOsoba);
{ Na jeden radek (tabulky) vypiseme udaje o zadane osobe, pouzijeme writeln. }
begin
 with os do
  writeln(jmeno:10, ' ', prijmeni:10, '  ',
      os_cislo:5, '    ',
      kancelar:5, '  ',
      pocet_aut:7);
end;


begin { hlavni program }
 Init;

 { V cyklu nacitame jednotlive osoby a hned je ukladame do otevreneho
  souboru. Pouzivame pri tom funkci NactiOsobu. Nacitame tak dlouho,
  dokud funkce vraci hodnotu TRUE, tedy pokud vrati FALSE, koncime
  nacitani. }
 while NactiOsobu(o) do begin
  write(f,o);
  writeln;
  write('Pozice v souboru (=pocet zapsanych zaznamu): ', FilePos(f));
  readln;
 end;

 close(f);
 reset(f);
 VypisHlavicku;

 { V cyklu nacitame do promenne o jednotlive osoby ze souboru,
  vypisujeme je pomoci procedury VypisOsobu na obrazovku. }
 while not eof(f) do begin
  read(f,o);
  VypisOsobu(o);
 end;

 { Pod tabulku napiseme, jak je soubor velky, a to
  * kolik ma polozek,
  * kolik ma Bytu. }
 writeln;
 pom := FileSize(f);
 writeln(' Pocet polozek souboru: ', pom);
 write (' Velikost souboru:   ', pom * sizeof(TOsoba), ' Bytu');

 close(f);
 readln;
 Done;
end.