(********************************)
          (* Typovy pointer na datovy typ *)
          (*  integer, string a zaznam  *)
          (********************************)

program DemoDDS1;

type
 zaznam = record
  cisloByte: byte;
  cisloInt: integer;
  retezec: string;
 end;

var    { v sekci var se deklaruji staticke datove struktury }
 pInt: ^integer;    { pointer na datovy typ integer }
 pStr: ^string;    { pointer na datovy typ string }
 pZ:  ^zaznam;    { pointer na datovy typ zaznam }

 i: integer;
 z: zaznam;

begin
 i := 1;
 z.cisloByte := 2;
 z.cisloInt := 35;
 z.retezec := 'abcd';

{ pointery budou ukazovat na existujici promenne, ktere jsou
 staticke datove struktury: }
 pInt := @i;     { pointer pInt obsahuje adresu promenne i, tedy
             ukazuje na promennou i }
 pZ := @z;      { pointer pZ obsahuje adresu promenne z, tedy
             ukazuje na promennou z }

 pInt^ := 10;     { vysledek je stejny, jako bychom napsali i:=10; }

 pZ^.cisloInt := pInt^; { do zaznamu z - jeho prvku "druhy" se nacte obsah
             promenne i, tedy 10; stejne jako pZ^.cisloInt:=i; }
 pStr := @ z.retezec; { pointer pts ukazuje na treti prvek zaznamu z,
             ktery je typu string }
 writeln(pStr^);   { vypise se retezec, na ktery pStr ukazuje }
 writeln(pZ^.retezec);{ totez jako predchozi prikaz }

 writeln(pStr^[1]);  { vypise prvni znak retezce, na ktery ukazuje pStr }
 writeln(pZ^.retezec[1]); { totez jako predchozi prikaz }

 pInt := nil;  { obsahem promenne pInt (adresou, na kterou ukazuje), je 0 }

{ pointery budou ukazovat na dynamicke promenne, ktere jsou
 dynamicke datove struktury: }
 New(pInt);     { v pameti se vytvori dynamicka promenna o delce 2 B,
            pointer pInt obsahuje jeji adresu }
 pInt^ := 82;    { obsahem dynamicke promenne je cislo 82,
            s promennou i uz nema nic spolecneho, nemeni ji }
 pZ^.cisloInt := pInt^;
 z.cisloInt := pInt^; { totez jako predchozi prikaz }

 GetMem(pZ,sizeof(pZ^)); { nebo GetMem(pZ,sizeof(zaznam)); }
 pZ^.cisloByte := z.cisloByte+24;
 pZ^.cisloInt := pInt^;

{ vsechnu pamet, kterou jsme "rucne" zabrali, musime taky "rucne" uvolnit: }
 Dispose(pInt);   { dynamickou promennou, na kterou ukazoval pInt,
            uz nepotrebujeme }
 pInt := nil;    { na konci programu neni nutne, ale je to dobry zvyk }
 FreeMem(pZ, sizeof(pZ^));
 pZ := nil;

 readln;
end.