(********************************************)
       (* Plne dynamicke pole s urcenim jeho delky *)
       (********************************************)

program DemoDDS3;

type
 PInt = ^integer;

var
 pole: pointer;     { pointer na budouci plne dynamicke pole }
 p_i: PInt;       { pointer, pomoci ktereho se budeme v poli pohybovat }
             { pozor - nemuzeme pouzivat indexy! }
 delka,prvku,i: integer;

procedure NactiPrvky(kam: PInt; kolik: integer);
var i: integer; { adresa ulozena v pointeru kam se ve skutecnosti mimo
          funkci nezmeni }
begin
 for i := 1 to kolik-1 do begin
  write(i:2,': ');
  readln(kam^);
  inc(kam);
 end;
 write(kolik:2,': '); { pozor, abychom se neposunuli az do pameti, ktera }
 readln(kam^);    {  nam nepatri }
end;

procedure VypisPrvky(ktere: PInt; kolik: integer);
var i: integer;
begin
 for i := 1 to kolik-1 do begin
  write(ktere^:4);
  inc(ktere);
 end;
 write(ktere^:4);
end;

begin
 write('Zadejte delku pole: (alespon 2) ');
 readln(delka);
 if delka < 2 then delka := 2;
 GetMem(pole, delka * sizeof(integer));
 p_i := pole;  { promenna pole obsahuje adresu, takze nepouzivame @ }

 write('Kolik prvku pole chcete zadat? (alespon dva) ');
 readln(prvku);
 if prvku < 2   then prvku := 2;
 if prvku > delka then prvku := delka;
 NactiPrvky(p_i, prvku); { pointer p_i zustava nastaven na zacatku pole }

 writeln;
 writeln('Prvky pole:');
 VypisPrvky(p_i, prvku);

 FreeMem(pole, delka * sizeof(integer));

 writeln;
 writeln('V teto chvili muzeme pouzit misto, ktere zabirala promenna');
 write('"pole", k jinym ucelum - je volne');

 readln;
end.
{ kdybychom chteli vedet, kde momentalne v poli je pointer p_i,
 zavedeme novou promennou index, ktera se bude menit pri kazdem
 pohybu p_i -> vime, jak daleko od zacatku pole jsme a muzeme
 kontrolovat, jestli se pri posunu nedostaneme mimo pole }