Vytvořte program pracující s textovým souborem:

Uložte do textového souboru zformátovanou tabulku obsahující řetězce a čísla. Zároveň s ukládáním do souboru vypisujte tabulku na obrazovku.

Je možné řešit například takto: