program vyplne;

uses
 graph;

const
 { nadefinovani vlastnich vyplni: }
 vypln1: FillPatternType         { ۰ -> 33  ->  1 }
    = (33, 2, 68, 2, 33, 2, 4, 0);  { ۰ -> 2  ->  3 }
                     { ۰۰ -> 68  ->  7 }
 vypln2: FillPatternType         { ۰ -> 2  -> 15 }
    = (1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255);{ ۰ -> 33  -> 31 }
                     { ۰ -> 2  -> 63 }
                     { ۰ -> 4  -> 127 }
var                    { -> 0  -> 255 }
 gd, gm: integer;    { promenne pro grafiku - graf. ovladac a graf. mod }

begin
 gd := detect;          { detekce vhodneho grafickeho ovladace }
 InitGraph(gd, gm, 'd:\tp\bgi'); { inicializace grafiky }
 if graphResult <> grOK then begin
  write('Grafiku se nepodarilo nastartovat.');
  readln;
  halt;
 end;

 { vykreslime zluty obdelnik: }
 SetColor(yellow);         { zmena aktivni barvy na zlutou }
 rectangle(150,80,300,200);     { vykresleni obdelnika se zlutymi obrysy }
 readln;

 { vyplnime ho prvnim vlastnim vzorem: }
 SetFillPattern(vypln1, lightblue); { zmena typu vyplne }
 FloodFill(200, 150, yellow);    { vyplnime oblast, hranicni barva je zluta }
 readln;

 { vykreslime obdelnik vyplneny druhym vlastnim vzorem: }
 SetFillPattern(vypln2, cyan);   { zmena typu vyplne }
 bar(400, 80, 550, 200);      { vyplneny obdelnik bez obrysu }
 readln;

 { prekreslime hranice prvniho obdelnika na svetle modrou a vyplnime ho
  svetle modrozelenou tak, aby puvodni vzor zustal zachovan: }
 setcolor(lightblue);        { zmena aktivni barvy na svetle modrou }
 rectangle(150,80,300,200);     { obdelnik }
 SetFillStyle(solidFill, lightcyan);{ zmena stylu vyplne na plny vzor, barva svetle modrozelena }
 FloodFill(200, 150, lightblue);  { vyplnime oblast s hranicni barvou svetle modrou }
 readln;

 { ukoncime praci v grafickem rezimu: }
 closegraph;
end.