{
Doplňte kód procedur, načtěte několik zaměstnanců (nejméně 4), pak vypište
- všechny dojíždějící motorovými prostředky
- všechny zaměstnance účtárny
- všechny, kdo pracují ve výrobě a zároveň jsou mladší 20 let
(vždy vypište zadanou tabulku, pak čekejte na stisknutí jakékoliv klávesy,
zobrazte další tabulku, ...).
Potom vypište všechny zaměstnance, zeptejte se, kterého propustit, proveďte
a znovu všechny vypište. Vyzkoušejte na druhém zaměstnanci v pořadí.
P. S. Něco je nutné přidat také na začátek, aby program fungoval.
}

type
 TDoprava = (pesky, vlak, auto, bus, kolo, kolobezka);
 TOddeleni = (vyroba, uctarna, pokladna, vedeni);
 TNazev = string[20];

 TZamestnanec = record
  prijmeni, jmeno: TNazev;
  oddeleni: TOddeleni;
  eCislo: word;
  doprava: TDoprava;     { doprava do zamestnani }
  narozen: word;       { rok narozeni }
 end;

const
 dojizdejici: set of TDoprava = [vlak, auto, bus];
 dProstredky: set of TDoprava = [vlak, auto, bus, kolo, kolobezka];
 MaxZam = 22;

var
 zam: array [1..MaxZam] of TZamestnanec;
 pocetZam: byte;

procedure VypisHlavicku;
{ smaze obrazovku a vypise hlavicku tabulky ve tvaru
 Prijmeni   Jmeno   Oddeleni   Cislo   Doprava   Narozen
 a zaradkuje (tedy pouzije writeln) }

procedure VypisZamestnance(z: TZamestnanec);
{ vypise udaje o zadanem zamestnanci zarovnane podle hlavicky, pak zaradkuje }

procedure NactiZamestnance;
{ smaze obrazovku, zjisti, zda pocet zamestnancu jeste neni na maximu,
 jestlize ne, postupne nacita jednotlive udaje o zamestnanci, uklada je
 na nejblizsi volne misto v poli zamestnanců a nezapomene zvysit hodnotu
 promenne pocetZam }

procedure PropustZamestnance(ktery: byte);
{ Jestlize existuje zamestnanec s timto poradovym cislem (tzn. cislo je mensi
 nebo rovno pocetZam), posune na jeho misto nasledujiciho zamestnance,
 na misto toho nasledujiciho dalsiho, ... az na konec pole, pak snizi pocet
 zamestnancu }

begin
...
end.