Jak definujeme výplň oblasti:

Stejně jako písmena fontu, také výplně v grafickém režimu se definují pomocí jediného čtverečku 8x8 pixelů, který se při použití naskládá jako dlaždice na celou oblast, kterou vyplňujeme. Načrtneme si tabulku 8x8 polí a vybarvíme ta pole, kde se má pixel vysvítit:

               
               
               
               
               
               
               
               

Každý řádek této tabulky teď budeme považovat za binární číslo zabírající 8 bitů (tedy 8 polí v jednom řádku). Tam, kde je pole vyplněné, bude číslice 1, jinde číslice 0.
Jednotlivé sloupce si označíme hodnotami 20, 21, 22, ... 27 (od konce). Každý z řádků převedeme z binární formy (posloupnosti číslic 0 a 1) na desítkové číslo:

128 64 32 16 8 4 2 1
               
               
               
               
               
               
               
               
   
32+1= 33
  2
64+4= 68
  2
32+1= 33
  2
  4
  0

Výsledný vzor tedy bude definován posloupností čísel (33, 2, 68, 2, 33, 2, 4, 0), hexadecimálně ($21, $02, $44, $02, $21, $02, $04, $00).

Další vzor:
128 64 32 16 8 4 2 1
               
               
               
               
               
               
               
               
   
  1
2+1= 3
4+2+1= 7
8+4+2+1= 15
16+8+4+2+1= 31
32+16+8+4+2+1= 63
64+32+16+8+4+2+1= 127
128+64+32+16+8+4+2+1= 255

Výsledná posloupnost je (1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255), hexadecimálně ($01, $03, $07, $0F, $1F, $3F, $7F, $FF).

Pokud zvolíme modrou barvu, oblast vyplněná těmito dvěma vzory bude vypadat takto: