Ascii tabulky:

Latin 2 (znaky 10..255)
 
  Windows 1250 (znaky 30..255)
 
 

8: BcSpace
9: TAB
10: LF (Line Feed, vertikální posun na další řádek)
13: CR (Carriage Return, návrat vozíku, posun na začátek řádku - obvykle kód klávesy ENTER)
27: ESC