Příklady dávkových souborů

 

Zde je uvedeno několik obsahů dávkových souborů. Aby fungovaly, musí být tento obsah vždy uložen do souboru s příponou .bat.

   


 1. Napište dávkový soubor, který vypíše základní údaje:
  • název počítače,
  • operační systém,
  • architekturu procesoru,
  • systémový disk,
  • systémový adresář (kde je nainstalován OS),
  • přihlášeného uživatele,
  • jeho profil.

   

  Řešení:
  @echo off
  echo Zakladni udaje:
  echo.
  echo Nazev pocitace:     %computername%
  echo Operacni system:    %os%
  echo Architektura procesoru: %processor_architecture%
  echo Systemovy disk:     %systemdrive%
  echo Systemovy adresar:   %windir%
  echo Uzivatel:        %username%
  echo Uzivateluv profil:   %userprofile%
  

   


 2. Napište dávkový soubor, který najde všechny dočasné soubory na disku C: (mají příponu .tmp nebo ve svém názvu mají podřetězec tmp nebo temp a nebo jsou v adresáři tmp nebo temp), seznam uloží do souboru c:\docasne.txt

   

  Řešení:
  @echo off
  c:
  cd\
  dir /s /b | find /i "tmp" > docasne.txt
  

   


 3. Napište dávkový soubor, V pracovním adresáři vytvořte soubor celek.dat, který bude obsahovat:
  • hlavičku, ve které bude napsáno, o jaký soubor jde,
  • obsah všech souborů s příponou .pas, .c a .txt v tomto adresáři,
  • před každým z těchto vložených souborů bude hlavička určující tento soubor.

   

  Řešení:
  @echo off
  
  echo Tento soubor obsahuje vse ze souboru s příponou .pas, .c a .txt. > celek.dat
  echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >> celek.dat
  echo. >> celek.dat
  
  for %%s in (*.pas *.c *.txt) do echo %%s >> celek.dat & echo. >> celek.dat & type %%s >> celek.dat
  
  echo Obsah vsech souboru s priponou .pas, .c a .txt je v souboru celek.dat.
  

   


 4. Napište dávkový soubor, který může mít jakýkoliv počet parametrů. Všechny tyto parametry uložte postupně všechny do souboru param.txt na disku Z: v kořenovém adresáři.

   

  Řešení:
  @echo off
  
  z:
  cd\
  
  echo Parametry davkoveho souboru: > param.txt
  echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >> param.txt
  
  :cyklus
  if "%1"=="" goto :konec
  echo %1 >> param.txt
  shift
  goto :cyklus
  
  :konec
  

   


 5. Napište dávkový soubor, který zobrazí nabídku vybraných programů a umožní spustit některý program z této nabídky.

   

  Řešení:
  @echo off
  :zacatek
  cls
  echo.
  echo.
  echo.
  echo   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  echo   x A. Textový editor      x
  echo   x B. Správce souborů     x
  echo   x C. Kreslení         x
  echo   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  echo   x K. Konec          x
  echo   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  echo.
  echo.
   
  set /p vysledek=Stiskněte některou z kláves A, B, C, K (velká písmena):
  if "%vysledek%"="A" goto :text
  if "%vysledek%"="B" goto :soub
  if "%vysledek%"="C" goto :kres
  if "%vysledek%"="K" goto :konec
  goto :zacatek
  
  :text
  notepad.exe
  goto :zacatek
  
  :soub
  explorer.exe
  goto :zacatek
  
  :kres
  mspaint.exe
  goto :zacatek
  
  :konec
  

   


 6. Napište dávkový soubor, ve kterém zformátujete disk D: - nejdřív se zeptejte uživatele, jestli to opravdu myslí vážně, a až po jeho souhlasu spusťte formátování. Ošetřete některé chyby, které mohou nastat (vypište o nich chybové hlášení).

   

  Řešení:
  @echo off
  
  set /p souhlas=Chcete opravdu formatovat disk D:? Stisknete A/N
  
  if "%souhlas%"="A" goto :formatovat
  if "%souhlas%"="a" goto :formatovat
  goto :konec
  
  
  :formatovat
  format d:
  
  if errorlevel 4 echo Zavazna chyba & goto :chyba
  if errorlevel 3 echo Prerusili jste formatovani pomoci Ctrl+C & goto :chyba
  
  echo Vsechno je OK
  goto :konec
  
  :chyba
  echo Formatovani se nezdarilo.
  
  :konec