Ukázky některých nástrojů pro správu systému

Modul systémové informace
(Start - Programy - Příslušenství - Systémové nástroje)

Zde zjistíme případné konflikty přidělených hardwarových přerušení (nebo jejich sdílení):


Kde v operační paměti jsou namapovány přístupové body k periferním zařízením pro jejich vzájemnou komunikaci:


Adresy v paměti, na kterých jsou dostupná různá zařízení (nejen jejich přístupové body):


Základní informace o vstupním zařízení zvaném myš (ale mohou zde být i jiná polohovací zařízení):


Informace o všech nainstalovaných ovladačích v systému (nejen hardwarových) včetně těch, které zrovna nejsou spuštěné:


Informace o spuštěných úlohách, podrobnější než ve Správci úloh - cesta k programu, pokud je známa, identifikace procesu, priorita, čas spuštění, verze, atd.:


Seznam načtených modulů (používaných dynamicky linkovaných knihoven):


Seznam instalovaných programů, které dokážou komunikovat s ostatními programy metodou OLE:Místní nastavení zabezpečení
(Start - Programy - Nástroje pro správu - Místní zásady zabezpečení):

Nastavení vlastností hesel, které budou vynucovány při změně hesla uživatelem:


Kdy a na jak dlouho má být účet uzamknut:
Výstrahy a protokolování výkonu, vytváření vlastních protokolů
(v konzole Správa počítače)

Vytváříme nový protokol čítačů (v pravém podokně v kontextovém menu Protokoly čítačů zvolíme Nové nastavení protokolu):
Vytváříme nový protokol trasování:


Vytváříme nový protokol výstrah:
konzola Správa počítače

Správa disků (také lze spustit přes diskmgmt.msc):


konzola Správa serveru Telnet
(v Nástrojích pro správu, není v XP):

Uživatelé a hesla
(v Ovládacích panelech)Uživatelské účty ve Windows XP
(v Ovládacích panelech, nahrazují nástroj Uživatelé a hesla z Windows 2000)