Ukázka pro předmět Překladače, příkaz CACLS

Následuje ukázka implementace příkazu CACLS s parametry ve zjednodušené formě podle příkazů na Příkazovém řádku Windows.

package wintrainer;

/**
 *
 * @author sarka
 */

// trida pro zpracovani prikazu CACLS

public class TCacls {
  TData data;
  public String out;

  public TCacls (TData d) {
    data = d;
  }

  public void getHelp() {
     out = "Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu (ACL) k souborům\n\n"
     + "\tCACLS název_souboru [/T] [/M] [/E] [/G uživatel:oprávnění\n"
     + "\t\t[/R uživatel [...]] [/P uživatel:oprávnění [...]] [/D uživatel [\n"
     + "\t\t...]]\n"
     + "  název_souboru Zobrazí ACL.\n"
     + "  /E      Místo nahrazení ACL jej upraví.\n"
     + "  /G uživatel:oprávnění Udělí určenému uživateli přístupová oprávnění.\n"
     + "         Oprávnění může být: R Číst\n"
     + "                W Zapisovat\n"
     + "                C Měnit (zapisovat)\n"
     + "                F Úplné řízení\n"
     + "  /R uživatel    Odvolá přístupová oprávnění určeného uživatele\n"
     + "           (platný pouze s parametrem /E).\n"
     + "  /P uživatel:oprávnění Nahradí přístupová oprávnění určeného uživatele.\n"
     + "         Oprávnění může být: N Žádné\n"
     + "                R Číst\n"
     + "                W Zapisovat (i mazat)\n"
     + "                C Měnit (zapisovat)\n"
     + "                F Úplné řízení\n"
     + "  /D uživatel  Odepře přístup určenému uživateli.\n"
     + "nPro určení více než jednoho souboru mohou být v příkazu použity\n"
     + "zástupné znaky. Tato aplikace podporuje pouze řetězec \"*\", a to\n"
     + "pouze pro výpis existujících oprávnění (ne při použití přepínačů).\n\n"

     + " Zkratky (není podporováno aplikací):\n"
     + "  CI - Dědit kontejner.\n"
     + "     ACE bude děděno adresáři.\n"
     + "  OI - Dědit objekt.\n"
     + "     ACE bude děděno soubory.\n"
     + "  IO - Pouze dědit.\n"
     + "    ACE se nepoužije na aktuální adresář či soubor.\n"
     + "  ID - Zděděno.\n"
     + "     ACE bylo zděděno z nadřízeného adresáře ACL.\n";
  }

  // vypise ACL daneho uzlu v adresarove strukture
  void vypisFUzel(TData.TFileNode node) {
    out += node.getFullName();
    TData.TFileDescriptor desc = node.descriptor;
    for (int i = 0; i < TData.MaxUsers; i++) {  // nejdriv uzivatele
      if (desc.acl[i] != null && desc.acl[i].defined) {
        out += "\n\t" + data.users.user[i].name;
        TData.TFileDescriptor.TAcl acl = desc.acl[i];
        if (acl.rights[0] && acl.rights[1] && acl.rights[2]) out += ":F";
        else if (!(acl.rights[0] || acl.rights[1] || acl.rights[2])) out += ":N";
        else {
          out += ":";
          if (acl.rights[0]) out += "R";
          if (acl.rights[1]) out += "W";
          if (acl.rights[2]) out += "C";
        }          
      }        
    }
    for (int i = TData.MaxUsers; i < 2*TData.MaxUsers+1; i++) {  // pak skupiny
      if (desc.acl[i] != null && desc.acl[i].defined) {
        out += "\n\t" + data.users.group[i-TData.MaxUsers].name;
        TData.TFileDescriptor.TAcl acl = desc.acl[i];
        if (acl.rights[0] && acl.rights[1] && acl.rights[2]) out += ":F";
        else if (!(acl.rights[0] || acl.rights[1] || acl.rights[2])) out += ":N";
        else {
          out += ":";
          if (acl.rights[0]) out += "R";
          if (acl.rights[1]) out += "W";
          if (acl.rights[2]) out += "C";
        }          
      }        
    } 
    out += "\n\n";
  } // void vypisFUzel
  
  // vola predchozi funkci (vypisFUzel) pro vsechny potomky zadaneho adresare
  void vypisPotomky(TData.TDirNode node) {
    if (node.childCount > 0) {
      for (int i = 0; i < node.childCount; i++)
        vypisFUzel(node.child[i]);
    }
    if (node.fileCount > 0) {
      for (int i = 0; i < node.fileCount; i++)
        vypisFUzel (node.file[i]);
    }
  }

  // hlavni funkce tridy, vyhodnocuje parametry prikazu CACLS a vola predchozi funkce
  public int run(String params) {
    if (params == null || params.length() == 0) { getHelp(); return 0; }
    params = params.trim() + ' ';
    int delka = params.length();
    out = "";

    char [] rad = params.toCharArray();
    int pos = 0;

    // vyhodnoceni prepinacu prikazu
    boolean switchE = false, switchG = false, switchT = false, switchR = false, switchD = false;
    boolean switchesAre = false;
    String soub = "", uziv = "";      // nejdriv musi byt nazev
    char zn = ' ';
    if (rad[0] == '/' && rad[1] == '?') {
      getHelp();
      return 0;
    }
    if (rad[0] == '\"') {          // nazev uzavren v uvozovkach
      switchesAre = true;
      pos++;
      while (pos < delka && rad[pos] != '\"') {
        soub += rad[pos];
        pos++;
      }
      if (rad[pos] != '\"') { out = "Chybí párová uvozovka."; return 0; }
      pos++;
    } else {                // neni v uvozovkach
      while (pos < delka && rad[pos] != ' ') {
        soub += rad[pos];
        pos++;
      }
    }
    while (pos < delka) {
      while (pos < delka && rad[pos] == ' ') pos++;
      if (pos >= delka) break;
      if (rad[pos] == '/') {
        pos++;
        switch (rad[pos]) {
          case '?': getHelp(); return 0;
          case 'e': case 'E': pos++; switchE = true; switchesAre = true; break;
          case 'g': case 'G': pos++; switchG = true; switchesAre = true; break;
          case 't': case 'T': pos++; switchT = true; switchesAre = true; break;
          case 'r': case 'R': pos++; switchR = true; switchesAre = true; break;
          case 'd': case 'D': pos++; switchD = true; switchesAre = true; break;
          default: pos++;  // nerozpoznany prepinac
        }
      } else if (Character.isLetter(rad[pos]) || Character.isDigit(rad[pos])) {        
        while (pos < delka && rad[pos] !=' ' && rad[pos] != ':' ) {
          uziv += rad[pos];
          pos++;
        }
        while (pos < delka && rad[pos] == ' ') pos++;
        if (pos < delka && rad[pos] == ':') {
          pos++;
          while (pos < delka && rad[pos] == ' ') pos++;
          if (pos >= delka) {getHelp(); return 0; }
          switch (rad[pos]) {
            case 'r': case 'R': zn = 'r'; pos++; break;
            case 'w': case 'W': zn = 'w'; pos++; break;
            case 'c': case 'C': zn = 'c'; pos++; break;
            case 'n': case 'N': zn = 'n'; pos++; break;
            case 'f': case 'F': zn = 'f'; pos++; break;
            default: out = "Oprávnění jsou R, W, C, N, F."; return 0;  // neexistujici opravneni
          }
        }
      }
    } 
    // nacteny vsechny vstupy, dal bude analyza vstupu a vypisovani
    
    
    if (!switchesAre) { // bez prepinacu, pouze se vypise
      if (soub.charAt(0) == '*') { // vypsat vse v tomto uzlu
        vypisPotomky(data.active);
        return 1;
      } else {
        TData.TFileNode node = data.getFileNode(soub);
        if (node != null) {
          vypisFUzel(node);
          return 1;
        } else { out = "Soubor nenalezen."; return 0; }
      }
    }
    if (soub.charAt(0) == '*') { 
      out = "V této verzi lze používat hvězdičku pouze pro výpis oprávnění."; return 0;
    }

    int uzivatel = data.users.findUser(uziv);
    if (uzivatel < 0) { out = "Uživatel " + uziv + " nenalezen."; return 0; }
    TData.TFileNode node = data.getFileNode(soub);
    TData.TFileDescriptor desc = node.descriptor;
    if (!desc.acl[data.loggedUser].rights[1]) { out = "Máte nedostatečná oprávnění."; return 0; }  // nemuze upravovat
    if (switchG) {
      if (switchE) { // /e /g
        switch (zn) {
          case 'r': desc.setRead(uzivatel, true); out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName(); return 0;
          case 'w': desc.setWrite(uzivatel, true); out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName(); return 0;
          case 'c': desc.setChange(uzivatel, true); out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName(); return 0;
          case 'f': desc.setFull(uzivatel); out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName(); return 0;
          case 'n': desc.setNone(uzivatel); out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName(); return 0;
        }
        getHelp();
        return 0;
      } else {  // jen /g
        switch (zn) {
          case 'r':  desc.setRead(uzivatel, true);
                desc.setWrite(uzivatel, false); // vcetne "change"
                out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName();
                return 0;
          case 'w':  desc.setRead(uzivatel,false);
                desc.setWrite(uzivatel, true);
                out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName();
                return 0;
          case 'c':  desc.setRead(uzivatel, false);
                desc.setWrite(uzivatel, false);
                desc.setChange(uzivatel, true);
                out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName();
                return 0;
          case 'f': desc.setFull(uzivatel); out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName(); return 0;
          case 'n': desc.setNone(uzivatel); out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName(); return 0;
        }
        getHelp();
        return 0;
      }
    }
    if (switchR) {
      desc.acl[uzivatel].defined = false;
      out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName();
      return 0;
    }
    if (switchD) {
      desc.setNone(uzivatel);
      out = "Zpracovávaný soubor: "+ node.getFullName();
      return 0;
    }
    getHelp();
    return -1;
  }
}