Ukázka pro předmět Překladače, příkaz CD

Následuje ukázka implementace příkazu CD s parametry ve zjednodušené formě podle příkazů na Příkazovém řádku Windows.

package wintrainer;

/**
 *
 * @author sarka
 */

// trida pro zpracovani prikazu CD

public class TCd {
  public String out = new String(); // po vyhodnoceni bude zobrazeno v okne
  TData data;            // v konstruktoru bude predan odkaz na data (adresarova struktura apod.)

  public TCd(TData nodes) {
    data = nodes;
  }

  void getHelp() {
    out = "Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.\n"
    +"CHDIR [jednotka:][cesta]\n"
    +"CHDIR [..]\n"
    +"CD [jednotka:][cesta]\n"
    +"CD [..]\n\n"
    +"..  Nastaví nadřazený adresář jako aktuální.\n"
    +"Příkazem CD jednotka: zobrazíte aktuální adresář zadané jednotky.\n"
    +"Příkazem CD bez parametrů zobrazíte aktuální jednotku a adresář.";
  }

  public int run (String params) {
    if (params == null) return 1;  // chyba ve vyhodnocovani
    params = params.trim();
    int delka = params.length();
    if (delka == 0) {        // prikaz CD bez parametru, vypise aktivni uzel
     out = data.active.getFullName(); return 0; 
    }
    out = "";  // vycistime vypis

    char [] rad = params.toCharArray();  // zkonvertujeme na zpracovatelne pole
    int pos = 0;
    String dir = new String();

    // provedeme analyzu parametru prikazu CD:
    switch (rad[0]) {  
      case '/':    // prepinace, zatim funguje jen "CD /?" pro vypis napovedy
        if (rad[1] == '?') getHelp(); return 0;
      case '\"':   // parametrem je nazev adresare v uvozovkach
        pos++;
        while (pos < delka && rad[pos] != '\"') dir = dir + rad[pos]; // nacteme cely nazev
        if (rad[pos] != '\"') return 1;   // ukoncovaci symbol neni, chyba uzivatele
        if (data.changeNode(dir)) return 0;
        return 1;
      case '\\':   // prikaz "CD \" znamena presun do korenoveho adresare aktivniho disku
        if (delka == 1) {
          if(data.goToRoot()) return 0;
          return 1;
        } // jinak default
      default:
        if (data.changeNode(params)) return 0; // presun do bezne zadaneho adresare, funguji i "teckove"
        return 1;

    }
  }
}