Hlavní stránka

Praktikum z logického programování

Vyučován:

V tomto školním roce je předmět vyučován jinými vyučujícími.

Požadavky k zápočtu:

Studenti vypracují jeden test (z toho, co budeme dělat na cvičeních), dále bude zadán jeden projekt.

Materiály:

Načítání seznamu slov: PL soubor TXT soubor

SWI Prolog - GNU
LPA Win Prolog
W-Prolog (on-line distribuce Prologu)
Amzi! Prolog
Visual Prolog
GNU Prolog - Unix, Linux
Open Prolog - Macintosh
Strawbery Prolog

Dobrodružství v Prologu
M. Duží, M.: Logické programování, PROLOG
Barták, R.: On-line Guide to Prolog Programming
Barták, R.: Guide to Prolog Programming
Rubáček, F.: Prolog
Muñoz-Hernández, S.: Fuzzy Prolog
Debian User Guide and Manual to SWI Prolog
SWI Prolog Reference Manual
LPA Win-Prolog Goodies
SICStus Prolog
Rowe, N. C.: Artificial Intelligence through Prolog. Prentice-Hall, 1988
Building Expret Systems in Prolog