Hlavní stránka

Typografie

Úprava dokumentů

Dokument o základech typografie: [PDF], [ZIP] je zatím ve fázi rozpracování, bude postupně doplňován, proto zatím nedoporučuji tisknout (rozšíří se obsah, přidají se i další seznamy, apod.).

Pouze kapitola pro MS Word: [PDF], [ZIP]

Pouze kapitola pro TeX a LaTeX: [PDF], [ZIP]

Pouze kapitola pro OpenOffice.org: [PDF], [ZIP]

Zdroje k úpravě práce: HTML

Prezentace v LaTeXu

Ukázky, příklady: ZIP

Pár šablon pro LaTeX

Několik šablon pro běžné úlohy, a také dvě pro prezentace: ZIP

Použití:
pokud váš editor podporuje používání šablon (nejlépe když v menu Soubor->Nový nebo File->New je položka Nový ze šablony nebo New from template), existuje někde v adresáři (složce) tohoto programu podadresář Templates případně dále členěný. Do tohoto adresáře obvykle stačí rozbalit ZIP soubor, případně z něho vzít jen TEX soubory bez adresáře sablony.

V případě editoru TeXnicCenter:
do adresáře .../TeXnicCenter/Templates/Documents rozbalíme ZIP soubor, tedy bude tam podadresář sablony a v něm TEX soubory. Pak už jsou tyto šablony dostupné z menu editoru.

Instalace a počeštění systému MikTeX 2.5 ve Windows: PS, PDF

Word - pozvánka

Úkol: vytvořte v MS Wordu stránku co nejpodobnější této: PDF

Srovnání systémů MS Word a LaTeX

Následující tabulka byla vytvořena velmi narychlo (během necelé hodiny), proto v ní určitě některá kritéria chybí.

Vlastnost MS Word (soubory DOC) LaTeX (přeložen do PDF)
Styly
Nabídka písem větší menší
Písma součástí dokumentu (netřeba se starat o to, zda se použité písmo zobrazí na jiném počítači) ne ano
Nabídka stylů (odstavce, typy dokumentů, apod.) menší větší
Styly lze snadno nalézt ano ne (ano pro toho, kdo už hledal)
Podpora tvorby vlastních stylů jednoduché styly bez problémů, pro složitější úpravy nutné znát programovací jazyk Visual Basic bez problémů
Podpora používání vlastních stylů omezeně (někde lze používat pouze předdefinované, např. u křížových odkazů) bez problémů
Nečekané vedlejší efekty používání stylů často, zvláště v delších dokumentech bez problémů
Šablony (soubory se styly) jednoduché, ale s problémy (někdy se styly nepoužijí nebo jsou ovlivněny styly, které jsou přímo v dokumentu) bez problémů
Dokumentace nápověda v aplikaci, některé postupy chybí nebo jsou značně zjednodušené, užitečnější jsou skripta na internetu (jen málo) nápověda v editorech, spousta informací, skript, knih a seznamů na internetu
Komentáře pouze jako revize (lze přidávat na okraj dokumentu "bubliny" s komentáři) komentáře ve zdrojovém kódu pro jeho zpřehlednění (vytváří autor), dále lze libovolnou část zdroje zakomentovat, aby se například v určité verzi dokumentu neobjevila, revize (komentáře posuzovatele dokumentu) je možné vytvářet v některých programech, především v Adobe Acrobatu
Objekty a dokumentové seznamy
Formáty vkládaných obrázků téměř cokoliv cokoliv kromě BMP při použití graphicx a překladu přímo do PDF
Možnosti tvorby vektorových nákresů přímo v programu omezené (vestavěný panel a editor) ano, včetně spousty balíčků se styly
Popisky (titulky) obrázků, tabulek apod. jen pokud je objekt vložen s pozicí V textu, jinak není titulek spojen s objektem a neobjeví se v seznamu obrázků, tabulek, ... bez problémů
Plovoucí objekty (aby se nestalo, že pro velký obrázek po jeho přenesení na další stránku by zůstala "díra" v textu) ne, nanejvýš při finální úpravě lze objekt ukotvit vzhledem ke stránce (pod pojmem Plovoucí se v nápovědě MS Wordu myslí něco jiného - obtékání) ano
Automatické vytvoření obsahu, seznamu obrázků, tabulek, atd. ano, někdy se vyskytují problémy (některý styl není zahrnut, apod.) bez problémů
Automatická aktualizace obsahu, seznamu obrázků, tabulek, atd. nehlídá aktuálnost, uživatel musí sám provádět (klepnout na seznam, volba aktualizovat pole) bez problémů
Tvorba vlastních dokumentových seznamů (seznam grafů, agoritmů apod.) ano ano
Automatizace práce se seznamem literatury velmi omezeně, není přímo podporováno bez problémů
Vytvoření rejstříku (-ů) ano ano
Vlastnosti dokumentu
Estetická úroveň dokumentu někdy problém vždy OK
Automatické používání kerningu a slitků (estetická úprava pozice písem) ne (v okně pro vložení symbolu jsou některé slitky, nutno vložit ručně) bez problémů (tuto vlastnost lze dokonce také potlačit)
Lze vytvořit typograficky nevhodný dokument snadno (neklade překážky) lze, ale jen těžko
Podpora dodržování typografických pravidel včetně českých některé úlohy téměř neřešitelné (kerning), jiné vyžadují spolupráci uživatele (slitky, někdy i mezery a pomlčky) rozsáhlá, lze dodržet všechna pravidla
Rychlost vytvoření jednoduchého dokumentu rychle pomaleji, pokud nemáme vhodnou šablonu
PDF standardně podporován ne (externí programy) ano
Přenositelnost dokumentů - výsledný dokument stejně vypadá na různých platformách (Windows, Unixy), programech (Adobe Reader, xpdf, atd.) a tiskárnách ne ano
Velikost výsledného dokumentu při stejném obsahu obvykle dost velká, zvláště s obrázky, a to i po převodu do PDF externím programem většinou menší
Nebezpečí zasahování do výsledného dokumentu třetí osobou velké, nedoporučuje se zveřejňovat na internetu ve formátu DOC, pokud nechceme, aby naše autorská práva byla porušována (nutnost konverze do PDF) velmi malé (specializované programy, hůře dostupné a málo rozšířené)
Zpracování dokumentu
Vlastnosti a dostupnost editorů typu WYSIWYG (What You See Is What You Get), komerční, cena několik tisíc, velmi podobnou alternativou zdarma je OpenOffice.org různé editory zdarma, i velmi kvalitní včetně graficky orientovaných (většinou ve smyslu možnosti vkládat příkazy pomocí tlačítek, menu apod. a rychlého náhledu v externím prohlížeči - například TeXnicCenter+Yap; graficky orientovaný ve smyslu interpretace dokumentu WYSIWYG je například LyX)
Možnost dávkového zpracování dokumentu v rozpracování (hromadné úpravy) částečně, pouze přímo v MS Wordu ano, je to textový soubor, tedy čímkoliv
Pracovní verze snadno přenositelné (je možno střídavě pracovat na jakémkoliv systému) ne (omezeně pomocí OpenOffice.org, není plná podpora) ano
Podpora dlouhých dokumentů ano, v hlavním dokumentu práce v režimu osnovy, problémy s aktualizací ano, jakýkoliv počet souborů pro jeden dokument
Podpora rozdělení dokumentu na více částí (třeba po kapitolách) ne (externí programy pomocí tisku do PDF) ano
Snadná práce s čítači (vytvoření vlastního čítače, změna hodnoty, získání hodnoty; čítače pro číslo stránky, číslo kapitoly, titulku, apod.) omezeně (většina úloh pouze s použitím Visual Basicu) bez problémů