Hlavní strana

Hodnocení zápočtů a zkoušek

 

Hodnocení zápočtů

U většiny předmětů lze zápočet získat tak, že úspěšně napíšete dvě nebo tři písemky (podle předmětu), případně u kombinovaného studia mohou být všechny písemky shrnuty do jediné. Z každé písemky je třeba mít alespoň 50 % bodů (tj. pokud je písemka na 20 bodů, je třeba získat alespoň 10 bodů).

U některých předmětů je zápočet praktický (seminární práce na zvolené a odsouhlasené téma nebo splnění úkolu vyplývajícího z probírané látky), u jiných je kombinována praktická část s písemkou (v předmětech Počítačová síť a Internet a Překladače). U písemky je opět nutné získat alespoň 50 % bodů.

Známkování zkoušek

Zkoušky jsou většinou písemné, pak jsou hodnoceny podle následující tabulky. Ústní zkoušky jsou hodnoceny podobně, jen místo bodů používám procentuální hodnocení.

Body z písemné zkoušky Výsledná známka dle ECTS Odpovídá známce číselné
0-19 - (F) -
20-24 E 3
25-29 D 2,5
30-33 C 2
34-37 B 1,5
38-40 A 1

Termíny zápočtů a zkoušek

Na termíny se přihlašujete v informačním systému. Berte na vědomí, že počet termínů vypsaných za začátku zkouškového období není konečný a průběžně mohou být vypisovány další termíny podle potřeby.

Pokud z nějakého (vážného) důvodu žádný termín nevyhovuje, obraťte se na mě a můžeme se domluvit na dalším termínu. Ovšem nic neslibuji, pokud nebudu v Opavě, nebude další termín. Tudíž nenechávejte plnění svých povinností na poslední chvíli.