Hlavní stránka

Diplomové práce

|Zdroje informací|   |Co je třeba vědět o diplomce|   |Návrh témat|

Zdroje informací:

Na této stránce naleznete internetové odkazy týkající se těchto témat:

Pozor: konečně existují šablony pro závěrečné práce (v LaTeXu, MS Wordu a tak trochu i v OpenOffice.org, poslední zatím v pracovní verzi). Zároveň s nimi je zveřejněn podrobný návod pokrývající dobu od zadání práce vedoucím až po (úspěšné) obhájení, k čemuž se nenápadně přidaly i informace o průběhu státnic. Vše najdete v systému Moodle, v kurzu na adrese http://elearning.fpf.slu.cz/course/view.php?id=873.

Co je třeba vědět o diplomové práci (platí i pro bakalářskou a ročníkovou):

Návrh témat bakalářských, magisterských a ročníkových prací

Témata jsou každoročně zveřejňována na stránkách ústavu. Návrh mých témat pro akademický rok 2019/20 je dostupný v [PDF]. Tento seznam je průběžně aktualizován během celého roku.

Časopisy uvedené ve zdrojích mohu zapůjčit.

Seznam již zadaných témat diplomových prací je na [HTML].

Témata z předchozích let: