Hlavní stránka

Seminář k bakalářské práci I

Vyučován v zimním semestru (2014/15):

Cvičení pondělí 7.-8. hodina (13:05-14:35) v učebně B2

Požadavky

Zápočet:
  • Ke splnění požadavků k zápočtu je třeba účastnit se výuky (pozor, 60 % účasti na seminářích), prezentovat vybrané téma a fázi jeho zpracování, během semestru by určitá část práce měla být hotová. Je třeba mít hotovou hrubou osnovu a začít (ve zvolené šabloně) tak, aby bylo zřejmé, že autor již má představu o zvoleném způsobu zpracování tématu.
  • Termíny a upozornění najdete na stránce předmětu v Moodlu, viz níže.

Obsah cvičení

Smyslem předmětu je pomoci studentům s výběrem tématu závěrečné bakalářské práce, jeho správným zpracováním a následně prezentací při obhajobě práce. Na téměř každém cvičení zimního semestru se podíváme na již obhájené práce - pro představu, jak taková práce má vypadat, včetně souvisejícího komentáře.

Co se bude dít na cvičeních:

Materiály

Seznam témat prací

Každoročně vyučující vypisují témata, která si můžete vybrat pro svou práci. Je možné mít i externího vedoucího, ale v tom případě by měl existovat i formální vedoucí přímo z ústavu, který bude hlídat "formální náležitosti práce" a dodržení příslušných metodických pokynů.

Moodle