Hlavní stránka

Výuka – seznam předmětůTeorie formálních jazyků a automatů I Teorie formálních jazyků a automatů II Překladače Praktikum z operačních systémů Operační systémy
Základy teoretické informatiky I Základy teoretické informatiky II Analýza dat Technické vybavení osobních počítačů Hardware a komunikační technologie
Seminář k bakalářské práci I Seminář k bakalářské práci II   Počítačová síť a internet Počítačové sítě a decentralizované systémy
Pro celý Ústav informatiky platí:
studenti mají na cvičeních a seminářích povinnou účast min. 75 %, vyučující může určit vyšší.
Algoritmy a programování Úvod do informatiky a výpočetní techniky Logika a logické programování Praktikum z logického programování Procedurální programování