Hlavní stránka

Počítačové sítě a decentralizované systémy

Vyučován v letním semestru (2019/20):

Přednáška úterý 1.-2. hodina (8:05-9:35) v zasedačce ÚI

Požadavky

Zkouška:
  • Zkouška bude písemná, termíny budou vypsány ve STAGu.
    • [PDF] seznam otázek, bude zřejmě vždy 4 nebo 5 otázek na testu. (ještě bude aktualizováno).
    • [HTML] Hodnocení zkoušek

Obsah přednášek

V kurzu Počítačové sítě a decentralizované systémy se zabýváme správou sítě, a to jak lokální, tak i rozlehlé. Studenti rozšiřují své znalosti o síťových prvcích, běžných komunikačních protokolech na různých vrstvách ISO/OSI, rozlehlých sítích, různých technologiích pro připojení k internetu včetně mobilních. Jsou probírány jmenné a adresářové služby, síťové operační systémy, distribuované a decentralizované systémy, virtualizace. Klade se velký důraz na zabezpečení sítí.

Tento kurz navazuje na obdobný předmět z bakalářského studia a předpokládá základní znalosti o topologii sítí a síťových prvcích. Student by po absolvování předmětu měl zvládnout návrh a konfiguraci počítačové sítě v malých i větších firmách. Zaměřujeme se také na rozlehlé sítě, využívání telekomunikačních sítí, metody směrování, virtuální sítě a zabezpečení.

Přehled probírané látky:

Materiály

Skripta

Průběh HTTPS komunikace - zdroje

Hlavní zdroje