Hlavní stránka

Logika a logické programování

Kódy:

Vyučován v zimním semestru (2011/12)

V tomto roce na bc. stupni jiný vyučující. Na doktorském stupni studia podle dohody.

Požadavky

Zkouška:
 • Zkouška bude písemná, u nejasností také ústní. Témata podle přednášek, viz materiály na této stránce.
 • [PDF] Otázky ke zkoušce
 • [PDF] Výsledky zkoušek
  Když už někdo opisuje z taháku, tak by měl dát pozor, aby opisoval přesně!
 • [HTML] Hodnocení zkoušek

Obsah přednášek

 1. Základní pojmy výrokové a predikátové logiky, syntaxe a sémantika, metody sémantické analýzy, dedukce, rezoluce. Jde především o opakování z předmětu Úvod do logiky.
 2. Nepřímé formální důkazy tablové a rezoluční. Zčásti opakování, zčásti nové učivo.
 3. Systém přirozené dedukce. Cílem je důkladně si nacvičit přirozené metody dedukce (logického vyplývání) ve vztahu k logickým spojkám (především implikace, kterou budeme dále hodně potřebovat).
 4. Klauzulární logika. Přepis vět přirozeného jazyka na klauzule klauzulární logiky. Klauzulární axiomatický systém. Toto téma je přípravou k logickému programování, naučíme se základní úpravy klauzulí, které je třeba znát pro programování v Prologu.
 5. Základy programování v Prologu - logické programování. Nádech praktična byl už u předchozího tématu, tady začneme opravdu programovat.
 6. Principy logického programování, rezoluce v logickém programování. Průběh výpočtu v Prologu. Podíváme se, jak to vlastně funguje uvnitř Prologu, jak ve skutečnosti probíhá vyhodnocování a jak je lze ovlivnit.

Materiály

Skripta

Skripta jsou dostupná v systému Moodle na adrese http://http://elearning.fpf.slu.cz/. Klíč k zápisu: použijte formát vašeho osobního čísla, jen místo všech číslic dosaďte nuly (to platí pro studenty FPF, studenti jiných faktult či ústavů si písmeno "M" či jiné nahradí písmenem "F").

Prezentace (staré)

 1. [PDF], [ZIP] Úvod
 2. [PDF], [ZIP] Systém přirozené dedukce výrokové logiky
  [PDF], [ZIP] Systém přirozené dedukce VL - korektnost, úplnost, bezespornost
 3. [PDF], [ZIP] Systém přirozené dedukce VL - hypotézy
  [PDF], [ZIP] Systém přirozené dedukce predikátové logiky
 4. [PDF], [ZIP] Hilbertovský axiomatický systém výrokové logiky
  [PDF], [ZIP] Hilbertovský axiomatický systém predikátové logiky
 5. [PDF], [ZIP] Klauzulární logika
 6. [PDF], [ZIP] Sémantika v klauzulární logice (samostudium)
 7. [PDF], [ZIP] Interpretace v klauzulární logice
 8. [PDF], [ZIP] Negace v klauzulární logice
 9. [PDF], [ZIP] Syntaxe klauzulí a odvozování
 10. [PDF], [ZIP]Znalostní báze
  [PDF], [ZIP] Klauzulární axiomatický systém
 11. [PDF], [ZIP] Základy programování v Prologu
  Studenti kombinovaného studia mají možnost si Prolog vyzkoušet také v učebně C34 v budově C (3. patro)
  [PDF], [ZIP] Principy logického programování
 12. [PDF], [ZIP] Principy logického programování v Prologu

K zápočtovým testům a zkouškovým písemkám

Od akademického roku 2009/10 má tento předmět pouze přednášky, proto zadání zápočtových testů berte jen jako ilustrativní (obdoba některého z příkladů se může objevit i na zkouškové písemce).

Cvičení v počítačové učebně - Prolog

Vzhledem k tomu, že tento předmět má jen přednášky, ale přitom je potřeba si vyzkoušet Prolog na vlastní kůži, bude alespoň jeden týden v semestru probíhat výuka v počítačové učebně (nejpravděpodobněji B3a). Protože je přihlášeno poměrně hodně studentů a do počítačové učebny se najednou nevejdou, v dotyčném týdnu bude místo jediného termínu přednášky několik různých termínů (skupin). Přichází v úvahu pondělí 1.-2. hodina, čtvrtek 7.-8. hodina nebo pátek od 5. hodiny. Konkrétní termíny budou upřesněny během semestru.

[HTML] Úkoly v počítačové učebně (jen orientačně)

Literatura

Další zdroje informací najdete na konci skript (před rejstříkem).

LUKASOVÁ, A. Logické základy umělé inteligence, 2. formalizace a automatizace dedukce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997.
BIELIKOVÁ, M. - NÁVRTAT, P. Funkcionálne a logické programovanie. Bratislava: STU, 1997.

Zdroje na Internetu:

www.fi.muni.cz/~hanka/lp_I/
www.cs.bris.ac.uk/~bowers/goedel.html
ktilinux.ms.mff.cuni.cz/~bartak/prolog/
vychodil.inf.upol.cz/courses/cs2pp
nb.vse.cz/~svatek/lop/lop-sli4.pdf
nlp.fi.muni.cz/projekty/uvod_do_inference/html/
www.math.cas.cz/~lc98/abstracts/Gil.html
www.sics.se/SICS-reports/SICS-T--93-01--SE/
nb.vse.cz/kfil/elogos/logpoint/94-2/first.htm
nb.vse.cz/kfil/elogos/
www.hf.uio.no/filosofi/njpl/vol4no2/provlog/index.html
www.cuni.cz/~pesina/singleton/0198/frege.htm
nb.vse.cz/~svatek/lop/skripta/skripta.htm
fimuni.org
www-2.cs.cmu.edu/Groups/AI/html/faqs/lang/prolog/top.html