Hlavní stránka

Praktikum z operačních systémů, Operační systémy I

Kódy:

Vyučován v zimním semestru (2020/21)

Cvičení   úterý 8.-9. hodina (13:55-15:25) v učebně B3b

Pro kombinované studium: dle rozvrhu.

Požadavky

Zápočet:
 • testy na cvičeních (u každého min. 50 % bodů),
 • účast na cvičeních v prezenčním studiu alespoň 75 % (info na cvičení, nosím prezenční listiny).
 • Testy jsou k nahlédnutí u mně, čehož by měli využít hlavně ti, kdo mají málo bodů (ale nahlédnout by měli všichni, kdo si nejsou jisti, kde udělali chybu, v příštím semestru budeme navazovat).
  Studenti denního studia, kteří mají málo bodů, by se měli zamyslet nad svou častou neúčastí na cvičeních! Tady jsou důsledky. Především práci v textovém režimu Windows i Linuxu a používání registru Windows budeme potřebovat v předmětu Operační systémy.
 • Opravné termíny budou vypsány ve STAGu.
 • Pokud pořád nerozumíte učivu, tak se stavte na konzultaci (domluvte se mailem na konkrétní dobu)!
 • [PDF] Seznam možných otázek k prvnímu testu (Windows) pro rok 2018/19
 • [PDF] Seznam možných otázek k druhému testu (Linux plus bezpečnost) pro rok 2016/17
 • V souborech se seznamy otázek najdete také informace o průběhu textu.
 • [PDF] Vzorový test pro Windows

Zápočtový test:

Zápočtový test se píše vždy v některé počítačové učebně. Je možné si přinést vlastní notebook nebo v případě Linuxu také vlastní bootovací LiveDVD (LiveCD, LiveUSBflash). Předem vyzkoušejte, jestli bude bez problémů fungovat (hlavně pokud zvolíte USB flash).

Přehled probírané látky

První část semestru je věnována Windows, druhá část Linuxu. Předmět je určen k seznámení s těmito operačními systémy a získání dostačující orientace, zatím především v grafickém režimu (ti, kteří si myslí, že znají Windows velmi dobře, měli by si předem projít níže uvedená skripta). Na látku zde probíranou navazujeme v předmětu Operační systémy v letním semestru.

Studentům kombinovaného studia se doporučuje projít si text skript (i těch kapitol, které na první pohled vypadají triviálně) a zároveň plnit alespoň část úkolů uvedených za jednotlivými sekcemi.

Osnova:

 1. Používáme MS Windows - orientace v prostředí, práce se soubory, klávesové zkratky.
  Účelem je alespoň částečné vyrovnání znalostí studentů přicházejících z různých středních škol.
 2. Verze Windows a jejich vlastnosti - pojem jádra, typické vlastnosti různých vezí Windows.
  Není nutné znát zpaměti všechny vlastnosti jednotlivých systémů, stačí umět každý systém stručně charakterizovat a popsat několik nejtypičtějších vlastností. Studenti by měli rozumět všem zde uvedeným pojmům.
 3. Důležité složky a soubory - projdeme si strukturu systémového oddílu.
  Tyto znalosti budou studenti potřebovat ve studiu následujích kapitol a také v příštím semestru.
 4. Správa Windows v grafickém režimu - správa uživatelů a přístupových oprávnění, správa hardwaru, správa sítě, a zásady (politiky) pro správu. Přístup k dalším nástrojům, ke kterým se nedostaneme přes tlačítko Start.
 5. Registr Windows - umístění souborů registru, možnosti přístupu do registru, zálohování, obsah jednotlivých klíčů registru, jak se s nimi dá pracovat.
 6. Příkazový řádek - základy ovládání, práce se soubory, proměnné, atd.
   
 7. Úvod do zabezepčení - automatické aktualizace systému a aplikací, proč jsou důležité (Buffer Overflow), automatická kontrola zabezpečení, běžné formy útoků a obrana proti nim, škodlivý software. Automatická analýza systému. Podíváme se také na internet na stránky, kde lze zjistit seznamy bezpečnostních děr v operačních systémech a aplikacích, anebo zprávy s nalezenými bezpečnostními problémy.
   
 8. O operačních systémech - nejpoužívanější licence, Unix a systémy unixového typu.
 9. Používáme Linux - základy Linuxu v grafickém prostředí. Seznámíme se s dostupnými nástroji a běžnými úkoly.
 10. Vlastnosti unixových systémů - seznámení s pojmy a principy; uživatelé, procesy, soubory, zařízení, přístupová oprávnění a vlastnosti souborů.
 11. Linux - distribuce, instalace Linuxu, software a jeho instalace, princip grafického prostředí, konzoly.
 12. Textový režim v Linuxu - úvod do používání textového shellu v Linuxu. Získání nápovědy, práce s adresáři a soubory.

Studijní materiály:

Skripta

Windows - první část semestru:

Bezpečnost a Linux - druhá část semestru (je rozděleno do následujících dvou souborů):

Doporučená literatura:

Další zdroje informací najdete přímo ve skriptech.