Hlavní stránka

Analýza dat
Bezpečnost a analýza dat

Vyučován v zimním semestru (2018/19):

Cvičení středa 3.-4. hodina (9:45-11:15) v učebně B3b

Požadavky

Zápočet:
  • Vlastní projekt (seminární práce) na vybrané schválené téma. Téma si volí sám student po dohodě s vyučujícím. Jde o to vybrat si některou z probíraných (případně příbuzných neprobíraných) oblastí či programů/prostředí, vyzkoušet to a sepsat o tom pár stránek (nebo třeba udělat prezentaci). Seminární práce nesmí porušovat autorské ani žádné jiné právo.

Obsah cvičení

Je vhodné, aby student už před tímto předmětem nějakým způsobem nabyl určité vědomosti z oblasti operačních systémů, hardwaru a počítačových sítí.

Budeme se zabývat především různými možnostmi, jak získat data z poškozeného či napadeného systému (pevného disku počítače, výměnného média, případně síťového prvku, apod.), analyzovat (zjistit, co se dá zachánit po poškození či napadení, zjistit, co se stalo, kdo to spáchal, jakým způsobem, jak zařídit, aby se to příště nestalo), atd. Podíváme se také na důležité související znalosti a postupy: šifrování, záchranu poškozených dat, bezpečnost na Internetu, kontrolu zveřejňování informací, bezpečnost na sociálních sítích, bezpečnost v počítačových sítích. Směřujeme sice k digitální forenzní analýze, ale vpodstatě se jí jen dotkneme, obsah předmětu je dán také zaměřením a preferencemi studentů.

Přehled probírané látky: Témata berte s rezervou, můžeme se domluvit i na něčem jiném, co bude odpovídat nosnému tématu předmětu.

Materiály

Skripta

[PDF] Skripta, verze 2017/18, během semestru budou postupně aktualizována

Moodle

Vlastní prezentace

Výběr tématu pro semestrální práci

Téma si každý vybírá sám podle vlastních zájmů. Podmínkou je, že se téma musí týkat problematiky probírané v tomto předmětu, náročnost zpracování by měla taktéž odpovídat určitým standardům (tj. zkopírovat, přeložit z cizího jazyka a trochu přiupravit text z některé knihy či webu je nepřípustné). Neporušujte Autorský zákon, ostatně i ten tematicky patří do tohoto předmětu :-). Měli byste zkombinovat informace z několika odlišných zdrojů, rozhodně nevycházejte z jediného.

Předmětem práce může být buď popis nějakého konkrétního postupu či složitějšího nástroje, anebo to může být práce přehledová, srovnání apod.

Níže najdete seznam možných témat pro inspiraci, ale neberte to tak, že si musíte vybrat něco ze seznamu - jen pro případ, že někoho nic nenapadá.

Mnohá z těchto témat se při zpracování ve formě semestrální práce dají pojmout jako základ bakalářské závěrečné práce.