Hlavní stránka

Počítačová síť a internet

Kódy:

Vyučován v letním semestru (2016/17):

Přednáška středa 9.-10. hodina (14:45-16:15), učebna B4
Cvičení úterý 13.-14. hodina (18:05-19:35), je možné, že budou dvě skupiny. Na případném přesunu výuky se domluvte s vyučující.

Požadavky

Zápočet:
  • Zápočtová písemka, z písemky je třeba získat nejméně 50 % bodů.
  • Seznam možných otázek: [PDF]
  • Každý student úspěšně zvládne krimpování konektoru RJ-45.
  • Účast na cvičeních min. 75 %.
  • Zápočet lze získat také absolvováním kurzu CCNA1.
Zkouška:
  • Písemná zkouška, bude zveřejněn seznam možných otázek. V případě nejasností (na rozmezí mezi známkami, neúčast na přednáškách apod.) bude následovat ústní část zkoušky.
  • Seznam možných otázek: [PDF] pro rok 2016/17 (zdá se toho hodně, ale ty otázky jsou jen co nejpodrobněji formulované, ať víte, co kam patří)
  • [HTML] Hodnocení zkoušek
  • [PDF] Výsledky zkoušek pro rok 2016/17.
  • Ten, kdo zameškává přednášky, bude považován za natolik fundovaného odborníka, že si na ústní části zkoušky popovídáme o počítačových sítích na vyšší úrovni.

Obsah přednášek

V tomto předmětu se zabýváme počítačovými sítěmi po teoretické i praktické stránce. Cílem je získat přehled o způsobech komunikace v počítačových sítích, síťových technologiích a postupech, ale také získat dovednosti potřebné k základní správě sítě.

Přehled probírané látky:

Tematicky navazující předměty:

Materiály

Skripta

Průběh HTTPS komunikace - zdroje

Hlavní zdroje