Hlavní stránka

Počítačová síť a internet

Kódy:

Vyučován v letním semestru (2017/18):

Přednáška pondělí 9.-10. hodina (14:45-16:15), učebna B4
Cvičení úterý 11.-12. hodina (16:25-17:55), učebna B2

Požadavky

Zápočet:
  • Zápočtová písemka, z písemky je třeba získat nejméně 50 % bodů.
  • Seznam možných otázek pro kombinované studium: [PDF] (obsah zápočtového testu pro prezenční studenty bude komentován na posledních cvičeních).
  • Každý student úspěšně zvládne krimpování konektoru RJ-45.
  • Účast na cvičeních min. 75 %.
  • Zápočet lze získat také absolvováním kurzu CCNA1.
Zkouška:
  • Písemná zkouška, bude zveřejněn seznam možných otázek. V případě nejasností (na rozmezí mezi známkami, neúčast na přednáškách apod.) bude následovat ústní část zkoušky.
  • Seznam možných otázek: [PDF] pro rok 2016/17 (zdá se toho hodně, ale ty otázky jsou jen co nejpodrobněji formulované, ať víte, co kam patří)
  • [HTML] Hodnocení zkoušek
  • Výsledky najdete v systému Moodle na adrese https://elearning.fpf.slu.cz/course/view.php?id=150#section-8 (z důvodu ochrany osobních údajů byly přesunuty na adresu vyžadující přihlášení) - použijte přihlašovací údaje jako do STAGu
  • Ten, kdo zameškává přednášky, bude považován za natolik fundovaného odborníka, že si na ústní části zkoušky popovídáme o počítačových sítích na vyšší úrovni.

Obsah přednášek

V tomto předmětu se zabýváme počítačovými sítěmi po teoretické i praktické stránce. Cílem je získat přehled o způsobech komunikace v počítačových sítích, síťových technologiích a postupech, ale také získat dovednosti potřebné k základní správě sítě.

Přehled probírané látky:

Tematicky navazující předměty:

Materiály

Skripta

Průběh HTTPS komunikace - zdroje

Hlavní zdroje