Hlavní stránka

Počítačová síť a internet

Kódy:

Vyučován v letním semestru (2021/22):

Přednáška pondělí 3.-4. hodina (9:45-11:15), učebna B3a
Cvičení pondělí 11.-12. hodina (16:25-17:55), učebna B3a

Požadavky

Zápočet:
  • Zápočtová písemka (může být v Moodlu), z písemky je třeba získat nejméně 50 % bodů.
  • Praktická část zápočtu (konfigurace síťových zařízení), proběhne v učebně B5 (Cisco lab).
  • Každý student má možnost vyzkoušet si krimpování konektoru RJ-45 (případně i zásuvku). Pokud jste nebyli na příslušném cvičení, ozvěte se, vyzkoušíte si krimpování individuálně.
  • Účast na cvičeních min. 75 %.
  • Zápočet lze získat také absolvováním kurzu CCNA1.
Zkouška:
  • Písemná zkouška (může proběhnout v Moodlu), následuje ústní část, což je konzultace, při které projdeme jednotlivé otázky a zhodnotíme si, jak měly vypadat odpovědi (podle dohody proběhne buď osobně nebo přes Teams).
  • Seznam možných otázek: [PDF] - berte s rezervou, v testu v Moodlu budou upraveny do "klikací" formy.
  • [HTML] Hodnocení zkoušek
  • Ten, kdo zameškává přednášky, bude považován za natolik fundovaného odborníka, že si na ústní části zkoušky popovídáme o počítačových sítích na vyšší úrovni.

Obsah přednášek

V tomto předmětu se zabýváme počítačovými sítěmi po teoretické i praktické stránce. Cílem je získat přehled o způsobech komunikace v počítačových sítích, síťových technologiích a postupech, ale také získat dovednosti potřebné k základní správě sítě.

Přehled probírané látky:

Tematicky navazující předměty:

Materiály

Starší verzi Packet Traceru, která nevyžaduje autentizaci, stáhnete například na https://arief-jr.blogspot.com/2016/01/download-cisco-packet-tracer-62-for.html.

Skripta

Průběh HTTPS komunikace - zdroje

Hlavní zdroje