Hlavní stránka
Zdroje informací pro diplomové práce

Zdroje k tématu práce

Knihovna FPF Slezské univerzity Opava, pro seznam diplomových prací obhájených na Ústavu informatiky proveďte následující kroky: Projekty na CUNI.cz (UK Praha, Ondřej Bojar)
seminarky.cz
Obhájené diplomky na katedře informatiky FEI VŠB-TU v různých letech (v menu absolventi)
Diplomky na FI MU Brno, Tomáš Pitner
Diplomky v laboratoři LSD MU Brno
Diplomky na FI MU Brno, Jiří Sochor (1999)
Diplomky na FM TU Liberec
Diplomky na MatFyz UK
Diplomky na FIT VUT Brno
Diplomka studenta Petra Marťána NetVisualiser a GaVisualiser (neuronové sítě)
Diplomky na PF JČU a SVOŠ České Budějovice

Zdroje k úpravě práce

Obecně k typografii a úpravě práce:

O úpravě dokumentů se zaměřením především na diplomové práce:
Samotný dokument: [PDF], [ZIP] je zatím ve fázi rozpracování, bude postupně doplňován, proto zatím nedoporučuji tisknout (rozšíří se obsah, přidají se i další seznamy, rozšíří se rejstříky, apod.).
Pouze kapitola pro MS Word: [PDF], [ZIP]
Pouze kapitola pro TeX a LaTeX: [PDF], [ZIP]
Pouze kapitola pro OpenOffice.org: [PDF], [ZIP]

Další informace: HTML


Instalace a počeštění systému MikTeX 2.5 ve Windows: PS, PDF

Stránky TeX Live (download, instalace, dokumentace): HTML

Rady pro vypracování práce UI FPF SU Opava
Užitečné rady pro psaní odborného textu
Typografie na počítači
Typo.cz
Pravidla sazby diplomových prací, Jihočeská univerzita
Předpisy k vypracování bakalářské/diplomové práce, VŠB-TU
Formální úprava diplomové práce, Ostravská univerzita
Typografie, Pavel Satrapa
Projekt Amos Kadaň

MS Word:

MS Word 2000, skripta Ekonomické fakulty VŠE
TeX vs. MS Word?, www.zive.cz

OpenOffice.org:

OpenOffice.org
České stránky OpenOffice.org

LaTeX:

Československé sdružení uživatelů TeXu
LaTeX styl scrrprt (a další) vhodný pro diplomovou práci
MikTeX
Jak na LaTeX - úvod, série článků na www.root.cz (odkazy na další články jsou za úvodním článkem)
Elektronické publikování, Michal Radecký
Word2TeX a TeX2Word, www.grafika.cz
LyX - WYSIWYG editor pro TeX, www.grafika.cz
Pracujeme s LyXem - úvod, www.grafika.cz

Třída pro diplomové práce v LaTeXu

Zatím jde o experimentální silně zjednodušenou třídu: