Hlavní stránka

Procedurální programování

Vyučován:

V tomto školním roce je předmět vyučován jinými vyučujícími.

Požadavky

Zápočet:
 • závěrečný projekt a jeho obhajoba
 • téma závěrečného projektu si student vybírá sám podle vlastních zájmů
  [HTM] možná zadání projektů jako inspirace.
 • Při odevzdání se předpokládá funkčnost.

Obsah přednášek

 1. Jednoduché datové typy, proměnné, konstanty, základní operace s daty.
 2. Vstup a výstup programu, hlavičkový soubor stdio.h.
 3. Řídicí struktury - podmíněné příkazy a cykly.
 4. Funkce. Platnost identifikátorů, paměťové třídy.
 5. Preprocesor, makra.
 6. Ukazatel. Dynamické přidělování paměti.
 7. Pole. Pole a pointery. Vícerozměrná statická a dynamická pole.
 8. Řetězce.
 9. Struktura, union, výčtový typ.
 10. Práce se soubory.

Studijní materiály

Materiály k jednotlivým přednáškám:

Obsah přednášek zahrnuje základní informace o programování v C a popis některých programovacích technik.

Ukázkové příklady projektů:

Programy byly přeloženy pod OS MS-DOS 6.22, proto při spuštění pod Windows mohou EXE soubory dělat problémy.

Řešení některých problémů:

Jestliže chcete v programu použít grafiku (knihovnu graphics.h), potom k EXE souboru přikládejte vždy příslušný BGI soubor (obvykle je to EGAVGA.BGI, je k nalezení v adresáři BGI) a v příkazu pro inicializaci grafiky uvádějte jako cestu prázdný řetězec, jinak bude program fungovat pouze na vašem počítači nebo tam, kde je stejná struktura adresářů včetně umístění BGI souboru. Viz ukázkový příklad Graf funkce.

Pokud jsou problémy s překladem (práce s grafikou apod.):

Programování prostředí:

V textovém režimu lze psát také ty znaky, které se nenacházejí na klávesnici. Používá jejich ASCII kód takto (příklad pro znak s ASCII kódem 200, což je levý dolní roh dvojitého rámečku):
Stiskneme klávesu Levý ALT a na číselné klávesnici napíšeme 200.

Funguje pouze v textovém režimu v MS-DOSu. Ke stažení jsou ASCII kódy znaků od 10 do 255 pro Latin2 a od 30 do 255 pro Windows. Znaky s kódem 0..9 se obvykle nepoužívají.

Literatura

HEROUT, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice: Kopp, 1996.
HEROUT, P. Učebnice jazyka C, 2. díl. České Budějovice: Kopp, 1996.
KERNINGHAN, B. W. - RITCHIE, D. M. The C Programming Language. Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1978, Bratislava: ALFA, 1986.
RICHTA, K. - BRÚHA, I. Programovací jazyk C. Praha: ČVUT, 1991.

Zdroje na Internetu:

www.pcsvet.cz/c/ ... spousta odkazů
www.mujweb.cz/pocitace/goldxxxgold/c++.html ... první ze 4 obrázků pod nadpisem Programování v jazyce C
cecko.kvalitne.cz ... výukové programy, tutoriály, zdrojové soubory, odkazy
www.volny.cz/pjsoft/ ...tipy, triky, kurz
www.skocovsky.cz/brosko89/ ...výukový text, zaměření hlavně na Unix