Počítačová síť a internet

 

Požadavky

Zápočet:
  • Praktický test z témat probíraných na cvičeních, důraz je kladen na konfiguraci síťových zařízení. Je třeba získat nejméně 50 % bodů.
  • Každý student úspěšně zvládne krimpování konektoru RJ-45.
  • Účast na cvičeních min. 75 %.
  • Zápočet lze získat také absolvováním kurzu CCNA1.
Zkouška:
  • Písemná zkouška či test. V případě nejasností (na rozmezí mezi známkami, neúčast na přednáškách apod.) bude následovat ústní část zkoušky.
  • [HTML] Hodnocení zkoušek
  • Ten, kdo zameškává přednášky, bude považován za natolik fundovaného odborníka, že si na ústní části zkoušky popovídáme o počítačových sítích na vyšší úrovni.

Obsah přednášek

V tomto předmětu se zabýváme počítačovými sítěmi po teoretické i praktické stránce. Cílem je získat přehled o způsobech komunikace v počítačových sítích, síťových technologiích a postupech, ale také získat dovednosti potřebné k základní správě sítě.

Materiály

Skripta

Další zdroje