Počítačové sítě
a decentralizované systémy

 

Požadavky

Zápočet:
  • Praktický test z témat probíraných na cvičeních, důraz je kladen na konfiguraci síťových zařízení. Je třeba získat nejméně 50 % bodů.
  • Účast na cvičeních min. 75 %.
Zkouška:
  • Písemná zkouška či test. V případě nejasností (na rozmezí mezi známkami, neúčast na přednáškách apod.) bude následovat ústní část zkoušky.
  • [HTML] Hodnocení zkoušek

Obsah přednášek

V kurzu Počítačové sítě a decentralizované systémy se zabýváme správou sítě, a to jak lokální, tak i rozlehlé. Studenti rozšiřují své znalosti o síťových prvcích, běžných komunikačních protokolech na různých vrstvách ISO/OSI, rozlehlých sítích, různých technologiích pro připojení k internetu včetně mobilních.

Tento kurz navazuje na obdobný předmět z bakalářského studia a předpokládá základní znalosti o topologii sítí a síťových prvcích. Student by po absolvování předmětu měl zvládnout návrh a konfiguraci počítačové sítě v malých i větších firmách. Zaměřujeme se také na rozlehlé sítě, využívání telekomunikačních sítí, metody směrování, virtuální sítě a zabezpečení.

Studijní materiály

Skripta

Materiály ke cvičením

Další zdroje